Welkom bij Sieraden in GoudWij verkopen  rechtstreeks af producent/leverancier, geen tussenhandel.
Merk sieraden is JOBO, een familiebedrijf in hartje Ruhrgebied, Bochum.
Onze prijzen liggen gemiddeld 20 tot 50% onder de adviesprijzen (juweliersaanbod).
Bij elke aankoop ontvangt u van ons een btw factuur, tevens garantiebewijs.
Op alle sieraden 24 maanden garantie.
Wij verkopen uitsluitend juweliers kwaliteit.

 

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden voor www.sieradeningoud.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.sieradeningoud.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door sieradeningoud . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van sieradeningoud is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij sieradeningoud.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met sieradeningoud te mogen claimen of te veronderstellen.

Wij behouden ons het recht voor om producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. sieradeningoud aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.sieradeningoud.nl op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.BewerkenVerwijderen